ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Εκτός από τις λατομικές μονάδες, στην περιοχή της Βιομηχανικής Περιοχής Δράμαςλειτουργεί οργανωμένο εργοστάσιο επεξεργασίας όλων των τύπων του μαρμάρου Πύργων. Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας σήμερα, εκτείνονται σε ιδιόκτητο οικόπεδο 25 στρεμμάτων στην Βιομηχανική Περιοχή της Δράμας, περιλαμβάνοντας γραφεία για το στελεχιακό δυναμικό, εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθηκευτικούς χώρους για τα τελικά προιόντα.