ΙΣΤΟΡΙΑ

Η εταιρία Δωρικά Μάρμαρα ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1987 στη Ναύπακτο, ως μία εταιρία εμπορίας και επεξεργασίας μαρμάρου.

Έπειτα από δέκα χρόνια επιτυχημένης πορείας, η διοίκηση αποφάσισε ότι στρατηγικά θα έπρεπε να τοποθετηθεί πιο κοντά σε μία περιοχή με μεγάλα αποθέματα μαρμάρου, για να εξασφαλίσει έτσι την πρώτη ύλη για το μέλλον. Στο πλαίσιο της ανάπτυξής της η εταιρία ίδρυσε το 1997 την λατομική εταιρία Ι.Μπύρος-Κ. Πάππος & ΣΙΑ ΟΕ, με στόχο να διαχειρίζεται και να λειτουργεί τα λατομεία λευκού μαρμάρου για να προμηθεύει πρώτη ύλη στο εργοστάσιό της.

Αρχικά προχώρησε στην διαδικασία για την απόκτηση, την αδειοδότηση και την λειτουργία των λατομείου Pirgon.

To 1997, η εταιρία Δωρικά Μάρμαρα ΑΒΕΕ προχώρησε στην ίδρυση και λειτουργία μια καθετοποιημένης εργοστασιακής μονάδας που περιλαμβάνει την επεξεργασία του τελικού προϊόντος μαρμάρου Pirgon, που θα επεξεργάζεται όλα τα εξορυσσόμενα υλικά από τα λατομεία της.

Ο συνδυασμός της βαθιάς γνώσης που έχει αποκτήσει το στελεχιακό δυναμικό για τα υλικά και την λατόμεση με την άριστη πρώτη ύλη, η εργονομική οργάνωση του λατομείου, η ορθή εξόρυξη των μαρμάρων και η δημιουργία της εργοστασιακής μονάδας, αποτέλεσαν την βάση για την μετέπειτα επιτυχή πορεία της εταιρίας.

Το 2016 στο πλαίσιο της καλύτερης στοχοθέτησής της, προχώρησε στην διαδικασία της συγχώνευσης με απορρόφηση από την ανώνυμη εταιρία Δωρικά Μάρμαρα ΑΒΕΕ όλων των υπολοίπων εταιριών, Ι.Μπύρος-Κ. Πάππος & ΣΙΑ ΟΕ, Ι.Μπύρος –Φ. Παίσιος –Γ. Κορομπέλης & ΣΙΑ ΟΕ , Μπύρος Ιωάννης & ΣΙΑ ΟΕ.

Τα Δωρικά Μάρμαρα ΑΒΕΕ μετονομάζονται σε Μπύρος Ελληνικά Μάρμαρα ΑΕ με την παράλληλη εξαγορά από την Marmor SG ΑΕ (Stone Group International) ποσοστού 50% της νέας εταιρίας.

Η συμφωνία αφορά το λατομείο μαρμάρου Pirgon και τις εργοστασιακές εγκαταστάσεις στην ΒΙ.ΠΕ Δράμας.

Μετά την εξαγορά του ποσοστού 50% της Μπύρος Ελληνικά Μάρμαρα ΑΕ, η στρατηγική επιχειρηματική σύμπραξη έχει στόχο την δημιουργία οικονομίας κλίμακας από δύο αμιγώς ελληνικές επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Βόρεια Ελλάδα. Την δυνατότητα επέκτασης του δικτύου τους και την είσοδο σε νέες δυναμικές αγορές του εξωτερικού μέσω του δικτύου της SGI παγκοσμίως με κυρίαρχο στόχο την δημιουργία προστιθέμενης αξίας των υλικών.Την προδιαγραφή των υλικών σε διεθνή κατασκευαστικά project. Την από κοινού χάραξη στρατηγικής για την εξαγορά και άλλων λατομικών μονάδων.