ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

15 Σεπτεμβρίου 2016

Στο πλαίσιο της στρατηγικής εξωστρέφειας και της διεύρυνσης του πελατολογίου της, η εταιρία συμμετέχει μέσω της Stone Group International στις μεγαλύτερες διεθνείς κλαδικές εκθέσεις  MARMOMACC Ιταλία, ΧΙΑΜΕΝ Κίνα, MARBLE Σμύρνη, Coverings ΗΠΑ.

Η συμμετοχή της μέχρι σήμερα στις εκθέσεις έχει αυξήσει σημαντικά την αναγνωρισιμότητά της,  και έχει συμβάλει στην καλύτερη προώθηση του υλικούPirgon σε πελάτες, αρχιτέκτονες και κατασκευαστικές εταιρίες.